Veidekke tar tunnelavtal med Stockholm Vatten och Avfall

Veidekke bygger nya Östbergatunneln för Stockholms framtida avloppsrening. Foto: Veidekke

Veidekke har tecknat avtal med Stockholm Vatten och Avfall gällande byggandet av den nya Östbergatunneln, som en del av projektet Stockholms framtida avloppsrening. Entreprenaden genomförs i form av en utförandeentreprenad med ett ordervärde på cirka 600 miljoner kronro. Den nya tunneln förväntas tas i drift under sommaren 2026.

Nya Östbergatunneln är ett miljöförbättrande projekt som säkerställer att Stockholms avloppsinfrastruktur blir mer robust och kan hantera en större mängd avlopp och nederbörd. Projektet består av två huvuddelar där Veidekkes uppdrag i huvuddel 1 blir att bygga en 2,2 kilometer lång bergtunnel för dagvatten samt två tillhörande arbetstunnlar om cika 250  meter styck.

Bergtunneln skall sedan inredas med ett gjutet betonggolv samt flertalet rörinstallationer och stålluckor för reglering av vattenflöde. Huvuddel 2 innefattar en renovering samt uppgradering av befintlig reglerkammare samt montage av cirka 300 meter ny sjöledning som sänks ned och monteras på pålade stöd på havsbotten.

– Jag vill tacka Stockholm Vatten och Avfall för det fortsatta förtroendet i projektet för Stockholms framtida avloppsrening. Det är ett projekt som kräver tätt samarbete och involvering vilket passar oss utmärkt, säger Marcus Andersson, regionchef på Veidekke Anläggning Öst.