Veddestabron redo för trafik

Drönarbild över Veddestabron i oktober 2021. Foto: Järfälla kommun

530 meter lång och 28 meter bred sträcker den sig över E18 och Mälarbanan. mellan Enköpingsvägen i Barkarbystaden och Veddestavägen i Barkarby, vid pendeltågsstationens norra ände. Med två körfält i vardera riktning samt gång- och cykelväg kommer Veddestabron att knyta samman Järfälla och den nya stadsmiljö som växer fram på båda sidorna om bron.

– Här utvecklar vi en levande och attraktiv plats för både nuvarande och framtida Järfällabor och besökare. På båda sidor om Veddestabron växer en helt ny stadsmiljö fram med tusentals nya bostäder, kontor, hotell, handel, service och lokaler för kultur, idrott, hälsa och sjukvård. Veddestabron är en viktig pusselbit som kommer att innebära en klar förbättring i infrastrukturen för alla som väljer att bo, leva och arbeta i Barkarby och Järfälla, säger Emma Feldman, kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.

I anslutning till Veddestabron växer Stockholm och Mälardalens nya knutpunkt för kollektivtrafik fram med tunnelbana, buss, pendeltåg, regionaltåg och fjärrtåg i direkt anslutning till varandra.

– 2026 kommer man från Veddestabron att kunna kliva rakt in i en helt ny stations­byggnad och ta tunnelbanan, bussen, pendeltåget, regionaltåget eller fjärrtåget för att åka till och från jobbet eller hälsa på vänner och bekanta. Med utbyggd kollektivtrafik skapar vi också möjlighet för fler arbetsplatser. Barkarby kommer att vara en av de mest tillgängliga och attraktiva platserna i hela Stockholms- och Mälardalsregionen, säger Emma Feldman.