Veidekke Grundläggning förvärvar Areblad Sverige

Veidekke utför pålning, borrning, stag, injektering och stödkonstruktioner. Foto: Veidekke

Veidekke Grundläggning har förvärvat inkråmet i Areblad i Sverige för att stärka grundläggningsverksamheten. Företaget har specialistkompetens inom stål och smide.

– Veidekke har under flera år jobbat tillsammans med Areblad i Sverige där vi har utvecklat ett väldigt bra samarbete. Detta gör nu att det känns naturligt att vi samlas under en gemensam flagg inför framtiden, säger Thomas Torefeldt regionchef för Veidekke Specialenheter.

Verksamheten har funnits sedan 2015. I och med förvärvet anställer Veidekke personalen från Areblad i Sverige.

– Veidekke har varit vår största kund under de senaste åren och vi har utfört många lyckade projekt tillsammans. Att nu bli en del av Veidekke och tillföra vår specialistkunskap inom stål och smide känns bra, säger Tim Areblad, tidigare ägare av Areblad i Sverige.