Trafikverket bygger motorväg mellan Köping och Västjädra

E18 mellan Köping och Västjädra blir motorväg. Foto: Trafikverket

Nu börjar Trafikverket att bygga om E18 mellan Köping och Västjädra till motorväg. När arbetet är klart ökar framkomligheten och trafiksäkerheten på den högtrafikerade sträckan. Under våren och sommaren kommer det främst att pågå förberedande arbeten i anslutning till E18. I slutet av augusti kommer arbetet att börja påverka trafiken, med ett körfält öppet i varje riktning där arbete pågår. Hastighetsgränsen sänks förbi vägarbetena.

Vägen är inte byggd för att hantera den mängd trafik som passerar dagligen, vilket har lett till begränsad framkomlighet och många så kallade upphinnandeolyckor. Omledningsvägar genom de närliggande tätorterna har även lett till stor belastning på den lokala trafiken.

Efter ombyggnaden ökar framkomligheten, vilket minskar sårbarheten och omledningar genom de närliggande tätorterna kommer att höra till undantagen. Den ombyggda vägen ger därmed stor nytta lokalt, utöver att framkomligheten ökar både regionalt och nationellt.