Byggstart för säkrare väg mellan Katrineholm och Alberga

Foto: Trafikverket

Nu börjar Trafikverket bygga om riksväg 56 mellan Katrineholm och Alberga till mötesfri 2+1-väg. Den 33 kilometer långa sträckan mellan Katrineholm och Alberga är ett viktigt pendlings- och godsstråk. Samtidigt är omkörningsmöjligheterna få och sikten bitvis dålig. Nu börjar bygget, som innebär ett helhetsgrepp om säkerheten på vägen. Det handlar bland annat om att göra vägen mötesfri.

– Vi bygger löpande om våra större stråk så att de blir mötesseparerade med mitträcke. Att ta bort mötande trafik är en av de mest effektiva åtgärderna för att undvika allvarliga olyckor, säger Rami Yones, regional direktör på Trafikverket.

I projektet ingår även andra åtgärder som ger stor effekt på trafiksäkerheten på vägen. Det handlar till exempel om att värna oskyddade trafikanter genom en ny cykelväg mellan Katrineholm och Bie. Det handlar även om att bygga om flera korsningar så att de blir säkrare, med till exempel separata vänstersvängfält.

När den nya vägen är färdig minskar restiderna genom att hastigheten kan höjas till 100 kilometer per timme.

– Vi vet att det här är ett efterlängtat bygge. När vi är klara blir vardagen smidigare och säkrare för både pendlare och yrkestrafik, säger Rami Yones.