Umeå kommun sanerar Norrbyskär

Mellan åren 1895 och 1952 var Mo Ångsåg ett av Europas största sågverk. Foto: Västerbottens museum

Umeå kommun ska starta saneringen av Norrbyskär. Sedan en tid tillbaka har det varit känt att vissa delar av Norrbyskär har förhöjda halter av dioxin i marken. Föroreningarna kommer från det träskyddsmedel som användes för att motverka röt- och skadedjursangrepp. Föroreningarna kommer från Mo Ångsåg ett av Europas största sågverk på sin tid.

– Finansieringen av saneringen är klar. Vi påbörjar upphandlingen av entreprenör och förutsatt att den går enligt plan kan vi starta saneringen hösten 2022, säger Jonas Fagerman, miljöingenjör, Umeå kommun.

Anledningen till att saneringen har dragit ut på tiden är att Naturvårdsverket begärde in en ny lagtext för att göra det möjligt att använda bidragsmedel för kostnader för kulturmiljöer.

–  I väntan på lagtexten valde vi därför att skjuta på saneringen till hösten 2022, säger Jonas Fagerman.

Saneringen av Norrbyskär väntas pågå fram till 2024 med sommaruppehåll. Totalt 135 miljoner kronor beräknas saneringen kosta efter indexuppräkning. Områden där halterna av dioxin är höga och ligger ytligt har sedan tidigare spärrats av eller täckts med ren jord. Det bedöms inte finnas någon risk med att vistas på de delar av sågverksområdet som är öppna.