Umå kommun ökar takten i saneringsarbetet

Karta över 54 förorenade områden i Umeå kommun i riskklass 1 och 2 med störst risk för människors hälsa och miljö. Karta: Umeå kommun

Miljö-och hälsoskyddsnämnden har antagit en ny handlingsplan för Umeå kommuns arbete med förorenade områden.

– Vi ska öka takten i arbetet med att sanera för att dels minska riskerna för människa och miljö, dels öka möjligheten för mer exploatering, säger Andreas Sjögren, S, ordförande miljö-och hälsoskyddsnämnden.

I dag finns 54 förorenade områden i riskklass 1 och 2, där riskklass 1 innebär störst risk för människors hälsa och miljö i Umeå kommun. Flertalet förorenade områden saknar dessutom ansvarig för efterbehandling, till exempel på grund av att verksamheten lade ner innan miljöskyddslagen infördes 1969.

– En del av miljö- och hälsoskyddsnämndens arbete med förorenade områden kan finansieras via tillsynsavgifter där det finns en ansvarig. Men ofta finns det ingen ansvarig och då behövs det statliga bidrag för att kunna sanera marken, säger Andreas Sjögren, S, ordförande miljö-och hälsoskyddsnämnden.

Inom Umeå kommun uppskattas att det årligen förekommer cirka 15 exploateringsärenden eller andra planärenden som berör förorenade områden. De flesta av objekten med riskklass 1 och 2 ligger i områden som kan komma att exploateras inom en överskådlig framtid.

– Vi har ett högt exploateringstryck i Umeå och behöver få tillgång till mer bostadsmark. Den här handlingsplanen kommer att göra det möjligt för kommunen att öka takten i utredning av ansvar, undersökning och eventuell åtgärd av de riskklassade områdena, säger Maja Westling, C, vice ordförande miljö-och hälsoskyddsnämnden.