Skanska tar motorvägsprojekt utanför Oslo värt 3,1 miljarder kronor

Skanska bygger ny motorväg utanför Oslo. Arkivbild

Skanska har tecknat avtal med Statens vegvesen om att bygga en ny motorväg utanför Oslo, Norge. Kontraktet är värt 2,9 miljarder norska kronor, cirka 3,1 miljarder kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Norden i det andra kvartalet 2022.

Projektet omfattar byggandet av en 2,0 kilometer lång, sexfilig motorväg mellan Ramstadsletta och Strand, inkluderat 1,3 kilometer av den nya Høviktunneln utanför Oslo samt förändringar i det lokala, omgivande vägsystemet, inklusive byggandet av en ny bro och stödmurar.

För att säkerställa att hänsyn tas till yttre miljöaspekter under hela projektet kommer Skanska att certifiera arbetet enligt CEEQUAL, som är en internationellt erkänd certifieringsstandard för infrastruktur.

Kontraktet är en del av det stora projektet E18 Vestkorridoren, som består av en ny motorväg mellan Lysaker i Bærum och Drengsrud i Asker kommun. Nya E18 kommer ersätta en av Norges mest trafikerade vägsträckor, som idag kännetecknas av trafikproblem, dålig framkomlighet för kollektivtrafiken och omfattande buller och luftföroreningar. Bygget startar juni 2022 och beräknas vara klart under 2028.