Aretet med motorvägsbygget utanför Ljungby återupptas

Nu är motorvägsbygget utanför Ljungby i gång igen. Foto: Svevia

Nu schacktas och grävs det åter på E:4 utanför Ljungby och ett sorgligt kapitel i svensk infrastrukturhistoria är på väg att få sin lösning. Svevia ska på uppdrag av Trafikverket färdigställa projektet E4 Ljungby-Toftanäs som stått stilla sedan hösten 2021 efter konkursen av den tidigare entreprenören Barslund. Projektet utförs i samverkan med Trafikverket och ska vara klart 1 september 2023.

– Arbetet har påbörjats samtidigt på flera olika ställen, säger Niclas Nilsson, arbetschef på Svevia.

Det är 2:1-vägen mellan Ljungby och Toftasnäs, den sista flaskhalsen på E4 mellan Stockholm och Malmö, som ska byggas om till motorväg. Entreprenaden hade tidigare tilldelats danska Barslund men i november i fjol gick företaget oväntat i konkurs. Under några månade stod arbetet helt stilla.

Nu har i stället Svevia med kort varsel fått ta över entreprenaden. Arbetet sker i samverkan med Trafikverket.

– Det är mycket att sätta sig in på kort tid. Vi har börjat med att ”plocka de lätt hängande frukterna”, det vill säga de ställen där Barslund var nästan färdiga och där vi snabbt och relativt enkelt kan slutföra arbetet, säger Niclas Nilsson.

Hel sträckan som ska byggas om är cirka 25 kilometer och Barslund hann bli klara, eller nästan klara med de nordligaste sju-åtta kilometrarna. Resterande drygt 15 kilometer är inte lika långt komna och det blir Svevias huvudsakliga uppgift att färdigställa den biten. I arbetet ingår också flera broar. Slutdatum är satt till september 2023.

När Barslund gick i konkurs drabbade det flera underleverantörer och entreprenadföretag som inte fick betalt för sina arbeten.

– Svevia var själv en underleverantör till Barslund och en av dem som drabbades av konkursen, säger Niclas Nilsson.

 

x

När Svevia nu själva tog över började man om på helt nya kula. Nya upphandlingar med underleverantörer har genomförts. Foto: Svevia

– Svevia har för projektet tillsatt en mycket kompetent organisation med cirka 25 personer. Allt som allt med alla underleverantörer kommer det säkert att vara ett 100-tal människor engagerade att få motorvägen färdig, säger Nicklas Nilsson.

– För regionen är det här ett omfattande och viktigt infrastrukturprojekt, och vi är glada och stolta över att få förtroendet från Trafikverket att färdigställa det. Vi är också mycket nöjda över att vi i uppdraget får tillfälle att använda Svevias samlade kompetens inom vägbyggnad, betongkonstruktioner och beläggning. Projektet är ett samverkansprojekt. För Svevia innebär det ett sätt att utveckla både oss själva och våra kunder, säger Per Höglund, divisionschef, Svevia.

Hela projektet bestod från början av fyra etapper. Svevias uppdrag består i att färdigställa etapp 2 och 3, omfattande cirka 27 kilometer väg samt broarbeten. Etapp 4, rastplats Lagan är färdigställd och etapp 1 är inte påbörjad.

Totalkostnaden för Svevias entreprenad är 150 till 200 miljoner kronor.