Regeringen satsar på säkrare vägar

13 kilometer ny motorväg byggs mellan trafikplats Ronneby öst och Nättraby. Foto: Trafikverket

Regeringen satsar på att bygga en ny trafikplats vid rastplats Glasporten på väg 25 i Nybro. Regeringen satsar även på att bygga om E22 Ronneby Ö-Nättraby till motorväg.

Vägen är hårt trafikerad och har i dag relativt låg standard där köbildning uppstår i högtrafik. Regeringen tillför ytterligare 500 miljoner kronor jämfört med Trafikverkets förslag.

E22 går från Trelleborg i söder till Norrköping i norr och är en viktig väg som utgör riksintresse för kommunikation.  Genom att bygga om sträckan till motorväg skapas bättre framkomlighet och trafiksäkerhet på förbindelsen mellan Ronneby och Karlskrona i Blekinge.

Vid rastplats Glasporten på väg 25 i Nybro byggs en ny trafikplats som ersätter en olycksdrabbad korsning.