Skanska utför beläggningsarbeten på flygplatser

Skanska sluter avtal med Swedavia om beläggningsarbeten. Foto: Skanska

Swedavia har valt Skanska som leverantör av beläggningstjänster till sina flygplatser i Sverige. Det är fokus på samverkan, teknikutveckling och hållbarhet i ramavtalet. De ramavtal som tecknats med Swedavias tre regioner inkluderar en ny samarbetsmodell för projektplanering och teknikutveckling kopplat till komplexiteten vid asfaltering av start- och landningsbanor.

– Vi är stolta över förtroendet Swedavia visat oss och ser fram emot att i nära samverkan utveckla produkter och metoder som möter flygverksamhetens höga krav, samtidigt som de bidrar till minskad klimatpåverkan, säger Anders Rehnström, vd för Skanska Industrial Solutions.

Ramavtalen mellan Swedavia och Skanska undertecknades den 4 februari 2022 och gäller till 31 januari 2025, med en option på upp till fem års förlängning.