Söker den bästa avloppsreningen för framtiden

Reningspiloten som levereras till Ryaverket på tisdagen är en så kallad AGS-pilot, rening med aerobt granulärt slam. Foto: Gryaab

I Gryaabs storprojekt Nya Rya har förra årets utredningsarbete lett fram till beslutet att driva tre små testläggningar i container-form, så kallade piloter. Reningspiloten som levereras till Ryaverket på tisdagen är en så kallad AGS-pilot, rening med aerobt granulärt slam. 

– AGS bygger på biologisk rening med samma sorts bakterier som i våra aktivslambassänger. Skillnaden är att slammet växer på ett annat sätt med AGS-rening, säger Gryaabs processingenjör Tobias Asp, som arbetar med de tre pilotanläggningarna.

Förutom AGS-anläggningen kom en pilotanläggning för förbehandling av inkommande avloppsvatten på plats i december och ett aktivt kolfilter kommer senare i år.

– I pilotanläggningen som kom på plats före jul testar vi att sila inkommande avloppsvatten genom trumfilter av olika storlekar för att se om det kan vara ett alternativ eller komplement till de försedimenteringsbassänger som finns på Ryaverket. I den sista piloten som kommer på plats ska vi prova rening med granulerat aktivt kol (GAK) på utgående vatten, berättar Tobias Asp.