Pappersbruket i Tumba förädlar reningsprocesser

Det nya filtreringssystemet väger hela 42 ton och är tio meter långt, tre meter brett och tre meter högt. Foto: Crane

Pappersbruket i Tumba har tillverkat sedelpapper sedan 1755. Idag drivs verksamheten av Crane som producerar sedelpapper för statliga tryckerier och för Cranes eget sedeltryckeri som stödjer centralbanker över hela världen. Tillsammans med representanter från Botkyrka kommun har Crane invigt ett enormt filtreringssystem som ska minska vattenförbrukningen med så mycket som 500 000 kubikmeter per år och ta bort fler bomullsfibrer för återanvändning i papperstillverkning.

– Vår hållbarhetsambition är att kontinuerligt förbättra och effektivisera produktionen. Som papperstillverkare använder vi mycket vatten och har därför fokuserat på att minska användningen av vatten på ett smart sätt. Den nya investeringen är stor för både vår långsiktiga verksamhet och miljön, säger Sixten Jansson, vd för Crane .

Vid öppningsceremonin deltog ledande kommunpolitiker, däribland Ebba Östlin (S), ordförande i Botkyrka kommunfullmäktige.

– Vår kommun har vuxit upp kring pappersbruket och Botkyrka skulle inte se sig likt ut utan denna historiska plats. I dag är Crane en stor och viktig arbetsgivare som bidrar till näringslivets utveckling i kommunen – och visar att det går att göra klimat- och miljösmarta investeringar lönsamma, säger Ebba Östlin.

Pappersbruket i Tumba har länge haft väl utvecklade processer för vattenrening och torkning av papper. Allt avloppsvatten från anläggningen skickas till ett lokalt reningsverk i kommunen där de bomullsfibrer som förloras vid papperstillverkning separeras från avloppsvattnet för att antingen hamna som bränsle för biogas eller som jordgödsel.

Det nya filtreringssystemet väger hela 42 ton och är tio meter långt, tre meter brett och tre meter högt. Det gör det möjligt för Crane att minska vattenförbrukningen med cirka 500 000 kubikmeter per år. Samtidigt fångar systemet upp bomullsfibrer för återanvändning och separerar cirka 108 ton per år. De fångade bomullsfibrerna kan sedan återföras direkt till papperstillverkningsprocessen.

– Återanvändning är alltid att föredra framför återvinning. Vi arbetar hela tiden med att förbättra vår produktion och med den nya anläggningen kan betydligt fler mängder bomullsfiber återanvändas i produktionen istället för att gå till spillo, fortsätter Sixten Jansson.

Crane har investerat i en ny bomullsbalseparator i Tumba pappersbruk. Bomullen som används vid tillverkning av sedelpapper kommer i högkomprimerade balar som väger flera hundra kilo styck. Balseparatorn öppnar och luftar bomullen före blekning och raffinering, vilket ger bättre kontroll över dessa processer och omvandlar mer bomullsfiber till produktionsfärdig massa.

– Tidigare använde vi betydande mängder förköpt bomullsmassa i vår produktion. Den nya separationsprocessen resulterar i en nästan trefaldig ökning av vår interna bomullsmassaproduktion. Vi kan nu drastiskt minska inköpen av bearbetad massa. Fördelarna för Crane är bättre materialanvändning, och kontroll över vår massaproduktion för att bättre uppnå de massaegenskaper vi mest önskar, avslutar Sixten Jansson.