Trafikverket Region Öst tillsätter regional direktör

Rami Yones blir Trafikverkets nya regionala direktör i Region Öst. Foto: Trafikverket

Rami Yones blir Trafikverkets nya regionala direktör i Region Öst. Idag arbetar Rami Yones som chef för Trafikverkets nationella samhällsplaneringsenhet. Han har mångårig erfarenhet som chef och från ledande befattningar, både i Trafikverket och Swedavia.

– Det ska bli fantastiskt roligt att som regional direktör få möjligheten att bidra till Trafikverkets fortsatta arbete med min passion för samhällsutveckling och min erfarenhet av samhällsbyggnadsfrågor. Jag ser framemot att tillsammans med regionens chefer och medarbetare fortsätta det spännande arbete som pågår, säger Rami Yones.

Stefan Engdahl, Trafikverkets Planeringsdirektör är glad och nöjd att kunna presentera Rami som ny regional direktör.

– Rami Yones är med sitt driv och sin samlade erfarenhet och kompetens rätt person för uppdraget som regional direktör. Det är ett mycket utmanande och viktigt uppdrag, där Rami kommer att kunna bidra och utveckla vår verksamhet på ett framgångsrikt sätt, säger Stefan Engdahl.

Rami Yones har lång erfarenhet av nationella, regionala och kommunala planeringsfrågor. Bland annat som ordförande för regeringens Nationella Cykelråd, samt i det nationella arbetet med att stötta Trafikverkets regionala organisationer inom alla trafikslag. Sedan cirka sju år tillbaka arbetar Rami som chef på Trafikverkets enhet Nationell Samhällsplanering.