Trafikverket genomför fältundersökningar i Lilla Edet och Vänersborg

Innan Trafikverket kan börja bygga de nya slussarna i Lilla Edet och Vänersborg måste förutsättningarna utredas. Foto: Trafikverket

Under februari börjar Trafikverket undersöka marken i Lilla Edet och Vänersborg inför bygget av de nya slussarna. De första undersökningarna pågår omkring en vecka och syns mer än de låter. I februari genomför Trafikverket seismiska undersökningar samt brunnsinventeringar i Lilla Edet och vid Brinkebergskulle.

Brunnsinventeringarna genomför man för att kontrollera om och var det finns brunnar som kan komma att påverkas av arbeten kopplade till de nya slussarna. Först görs en digital inventering där berörda brunnsägare får fylla i uppgifter, och om det bedöms nödvändigt görs därefter fysiska undersökningar med eventuell vattenprovtagning.

Senare under våren kommer Trafikverket även att genomföra borrprovtagningar i Lilla Edet och Vänersborg. Även fördjupade naturinventeringar planeras.