Trafikseparering för dubbelspåret genom Varberg

Sprängningarna kommer att ske inom rödmarkerat område. Karta: Trafikverket

Trafikverket ska separera tågtrafik från annan trafik vid Vareborg, och kommer att sänka ner vägen och bygga en järnvägsbro för tågen. Bergmassor i området måste spränga bort innan Trafikverket kan börja bygga bron.

När sprängningsarbetet är färdigt börjar vi byggnationen av järnvägsbron med tillhörande mark-,grundläggnings-, och betongarbeten. 

Den nya nedsänkta vägsträckningen under bron öppnar vi först när dubbelspåret genom Varberg är klart, december 2024.