Massor från Norrbotniabanan blir nytt arenaområde

Grus från bygget av Norrbotniabanan används för bygget av ett fritidsområde på Ersmarksberget. Foto: Trafikverket

Massor av jord, sten och grus som blir över från bygget av Norrbotniabanan kommer att överlåtas till Umeå kommun för bygget av ett sport- och fritidsområde på Ersmarksberget i Umeå. Det enligt ett avtal som Umeå kommun avser att teckna med Trafikverket.

– Det här känns väldigt bra eftersom det är ett första konkret steg för att förverkliga planerna att bygga ett sport- och fritidsområde, men även ett stadionområde på Ersmarksberget. Massorna är viktiga för att kunna anlägga skidspår, cykelstigar, sluttningar, med mera. Genom att massorna hämtas från närområdet kan vi också bygga anläggningarna på ett hållbart sätt, säger Hans Lindberg (S), ordförande i kommunstyrelsen.

Framtida aktiviteter inom området planeras vara skidåkning, skidskytte, cykelåkning, vandring, friluftsliv, konserter, evenemang med mera. De aktuella massorna, som omfattar 800 000 kubikmeter, övertar kommunen från Trafikverkets bygge av Norrbotniabanan och de kan även utgöra material för att forma en del av landskapet.

Platsen är lokaliserad i anslutning till Ersmarksbergets befintliga asfaltsbana samt relativt nära det pågående järnvägsprojektet. Transport av massorna kommer att ske på befintliga vägar med låg störningsrisk för tredje man.