Väg 86 rustas upp

Bygget är efterlängtat bland boende i området, säger Annica Boström projektledare på Trafikverket. Foto: Trafikvwerket

Ökad trafiksäkerhet och förbättrad framkomlighet är ledord när väg 86 byggs om. Bygget sker etappvis i höjd med Kovland. Tidvis kommer intensiva arbeten att utföras på platsen.

– Bygget är efterlängtat bland boende i området, säger Annica Boström projektledare på Trafikverket.

En ny, uppdaterad väg 86 växer sakta men säkert fram och sedan i juni i år byggs det för fullt i Kovland, den andra etappen i ombyggnationen.

– Just nu bygger vi längs sträckan mellan fyrvägskorsningen på 86:an och anslutningen Ånäsparken Solumskvarn i Kovland, berättar Annica Boström projektledare på Trafikverket. 
Det är ett omfattande arbete där beredning av helt ny väg och bro varvas med upprustning av befintlig väg, två stora korsningar tar form och vägen får en helt ny linjeföring. Gång- och cykelbanor i anslutning till vägen byggs och busshållplatser rustas.

Förväntningarna bland de boende i området är stora.

– Kovland är ett expansivt område som många vill flytta till. Inför byggstart av denna etapp var det många otåliga som hörde av sig och undrade om vi inte skulle börja bygga snart, säger Annica Boström.

Projektet består av totalt fyra delsträckor och liknande åtgärder genomfördes under byggets första delsträcka mellan Bergsåker och Silje. Sträckan prioriterades främst med anledning av att fler människor rör sig i området och trafiksäkerheten bedömdes som lägre. Bygget stod klart för några år sedan och responsen har varit övervägande positiv.

– Det har varit väldigt uppskattat att vi separerat biltrafiken från gående och cyklister. Det ska kännas tryggt att ta sig fram till fots, säger Annica Boström.

Nästa delprojekt rör sträckan Kovland-Silje och byggstart väntas bli tidigast 2024. Även där planeras gång- och cykelbanor och vägen kommer byggas om till en tvåfältsväg.

– Just nu ligger vägplanen för fastställelseprövning och förhoppningsvis kan vi sätta i gång inom ett par år. Från vad vi hört är det ett efterlängtat bygge främst på grund av gång- och cykelbanorna.

Källa: Tidningen Byggplats