Sveab Järnväg reparerar järnvägsbroar i norra Sverige

Sveab tar två nya tilldelningar för broreparationer åt Trafikverket. Foto: Sveab

Sveab Järnväg fortsätter att reparera järnvägsbroar i norra Sverige genom två nya tilldelningar: Reparation av bro vid Skellefte älv i Slind och reparation av bro vid Borgforsen

Arbetet innefattar slammning av stöd 2 och 3, betongreparation och slammning av frontmur/vingmur/landfästen, förstärkning av stöd fyra genom spännstag och spännkablar samt pågjutning.

Arbetet innefattar betongreparationer och pågjutning av skivpelare belägna i vatten, betongreparationer på trågbalkens över yta, insida och utsida samt balkarnas ändar på norra sidan, isolering av jordsida ändskärmar, slamning av delar av trågbalken samt luftsida ändskärmar, målning av räcken.

Beställare är Trafikverket. Båda reparationerna ska utföras med start i vår och avslutas i höst.