Ny slussförbindelse mellan Mälaren och Saltsjön

Nya Katarinaparken sett från öster. Illustration/White Arkitekter

Kommunstyrelsen i Stockholms stad har idag fattat beslut om Victoriaslussen som namn på den nya slussanläggningen mellan Mälaren och Saltsjön. Den första delen kommer att tas i bruk under senvåren 2022. 1642 öppnades den första slussen mellan Södermalm och Gamla stan, Drottning Kristinas sluss. Sedan dess har slussen byggts om flera gånger på grund av förändrade förutsättningar.

– Namnet Victoriaslussen passar väl in i såväl sitt historiska som framåtblickande sammanhang. Det knyter också an till Kronprinsessan Victorias djupa engagemang för vatten- och klimatfrågor, säger Anna König Jerlmyr, finansborgarråd i Stockholms stad.

Victoriaslussen ska säkra tillgången till dricksvatten för två miljoner människor i Stockholm och Mälardalen. Den ska även hantera ökade översvämningsrisker och höga vattenflöden i Mälaren till följd av framtida klimatförändringar.

Hösten 2021 anlände den första luckan som ska monteras på den södra avbördningskanalen, närmast Södermalm. Den första delen av Victoriaslussen är beräknad att tas i drift under senvåren 2022. Enligt planen ska den andra luckan monteras 2023. Under 2024 beräknas arbetet med den nya regleringen av Mälaren vara färdigställd.

Den nya slussanläggningen är den femte slussen mellan Södermalm och Gamla stan. De tre första slussarna byggdes med hänsyn till sjöfartens behov, den fjärde underlättade för den ökande fordonstrafiken. Victoriaslussen, som består av två avbördningskanaler och en slusskanal, har klimatanpassning i fokus.