Nya slussar byggs i Trollhätte kanal

Trafikverket bygger nya slussar i Trollhätte kanal. Foto: Trafikverket

Befintliga slussar i Trollhätte kanal bedöms ha nått slutet av sin tekniska livslängd år 2030. De behöver förnyas för bibehållen farbarhet samt fortsatt dammsäkerhet i Göta älv.

Nu ska Trafikverket, i samarbete med Sjöfartsverket, bygga nya slussar. Projektet är stort och komplicerat och ställer höga krav på hela projektorganisationen – beställare likväl som framtida leverantörer.

För att skapa förutsättningar för ett framgångsrikt arbete i kommande skeden bjuder projektet nu in till tidig dialog kring det framtida projekteringsuppdraget.