Lantmäteriet bromsar elbilsladdning i samfälligheter

Dyra förrättningskostnader hindrar utveckling av laddinfrastruktur. Arkivbild

Det råder stora problem med att få ladda elbilar i samfälligheter, vilket Riksförbundet M Sverige har uppmärksammat under flera år. Eftersom laddning inte ingår i befintliga anläggningsbeslut, en sorts bestämmelse för vad gemensamhetsytan får användas till, måste dessa omprövas av Lantmäteriet – till en kostnad samfälligheten varken kan råda över eller få förhandsbesked om. Fakturan för myndighetens beredningsarbete i ett ärende kan landa på 10 000 kronor, 100 000 kronor, eller mer.

Detta skapar ett nästan oöverkomligt hinder för i princip alla samfälligheter där det finns intresse av att sätta upp laddboxar. För vem kan fatta beslut om att påbörja en process som riskerar att kosta oförutsägbart höga belopp redan innan någon byggnation har startat? Samtidigt är intresset för elbilar stort och redan idag är var tjugonde bil på vägarna laddbar.

– Tyvärr drabbar denna omoderna byråkrati många bilister som har hoppats kunna köra på el redan idag. I stället kör man vidare på bensin eller diesel, vilket vi ju vet är det sämsta alternativet. Att sätta käppar i hjulet för utbyggnaden av laddinfrastrukturen skadar hela det svenska omställningsarbetet, säger Carl-Erik Stjernvall, hållbarhetsansvarig på Riksförbundet M Sverige.

I november publicerade Energimyndigheten en rapport i samarbete med bland andra Lantmäteriet och Boverket i syfte att förstå en del av de problem som hindrar fler från att skaffa en laddbar bil.

Men trots att bristerna uppmärksammats tidigare och att upprinnelsen till rapporten bland annat var just problemen med laddning i samfälligheter, drar Lantmäteriet slutsatsen att det inte finns skäl att ändra på regelverken. Deras höga beredningsarvoden, förrättningskostnaderna, kunde också tänkas sjunka något i takt med att deras personal blir mer van att hantera omprövningar.

– Vi bilister gör vår del och investerar i de dyrare elbilarna, men när det är så illa ställt med hemmaladdningen i alla våra samfälligheter blir utsläppsminskningen förstås mindre än vad samhället hoppats på, säger Carl-Erik Stjernvall.

Av rapporten drar regeringen och tidigare energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman slutsatsen att det räcker med att det eventuellt framöver ska bli möjligt för samfälligheter att inkludera förrättningskostnaderna som grund i de stöd som går att söka vid byggnationen av laddstolpar från Naturvårdsverket.

– Att långt i efterhand eventuellt få delvis ersättning innebär en alldeles för stor osäkerhet. Kostnaderna blir fortfarande ett problem, och de förslag som presenterats löser inte problemen, utan mildrar bara i bästa fall vissa konsekvenser. Det blir fortfarande lika omöjligt för de människor som gemensamt har hand om en samfällighet att komma vidare och besluta om att ompröva sitt anläggningsbeslut, säger Carl-Erik Stjernvall.

Enligt prognoser från bilbranschen kommer försäljningen av laddbara bilar fortsätta att öka. Fram till 2030 kan ytterligare två miljoner nya laddbara bilar säljas. Regeringen och ansvariga myndigheter måste sluta utreda och börja genomföra förändringar, anser M Sverige.