Hybricon och Energifabriken i samarbetsavtal

SKa driftsätta 30 laddstationer runt om i Sverige under 2023. Foto: Hybricon

Energifabriken, med huvudkontor i Linköping, distribuerar och säljer biodrivmedel till kunder i Sverige och Norge. Sedan 2009 har Energifabriken verkat för fossilfria lösningar inom transporter och för värmeproduktion. Kundernas val av bränsle minskar årligen koldioxidutsläppen med 400 000 ton.

Hybricon är ett kunskapsbolag inom elektrifiering som har gedigen erfarenhet av laddning, energilagring och nätbalansering. När nu Energifabriken tar nästa steg och hjälper sina kunder att elektrifiera gör man det tillsammans med Hybricon. Befintligt backend system för uppföljning av fordon och miljörapportering anpassas även för el. Hybricons hårdvara, laddare och energilager, kommer bli en naturlig del av helheten i kundens system. Hybricon bidrar även med gedigen erfarenhet av såväl laddinfrastruktur som energilagring.

– Vi har en infrastruktur och en kundgrupp som ligger i framkant i omställningen till det förnybara samhället. Elektrifiering är ett sätt för kunderna att driva fordon. Med Hybricons hårdvara och Energifabrikens backend skapar vi en lösning med alla CO2-besparingar på samma rapport och faktura. Vi tror det kommer uppskattas av kunderna och förenkla deras vardag, säger Henrik Fridholm Marknadschef på Energifabriken.

I det icke bindande avtalet är målet är att driftsätta 30 laddstationer runt om i Sverige under 2023. Samarbetet kommer att utvärderas löpande under 2023 med intentionen att hitta former för ett mer djupgående och långsiktigt samarbete.

– Vi ser detta som ett stort steg för Hybricon säger Mårten Fuchs, vd på Hybricon. Tillsammans med Energifabriken ser vi att vi kan rulla ut en helhetslösning för de kunder som redan påbörjat omställningen mot fossilfria transporter. Energifabriken har geografisk närvaro, en kunnig organisation och är ett entreprenörsdrivet företag. Tillsammans kommer vi bidra till att steg för steg minska transportsektorns fossila avtryck avslutar han.