ABB E-mobility presenterar ny laddlösning

ABB E-mobility presenterar den nya hemmalösningen Terra Home för AC-laddning. Foto: ABB

ABB E-mobility presenterar den nya laddlösningen Terra Home på CES 2023, världens mest inflytelserika teknikevent i Las Vegas. Terra Home lanseras senare i år och introduceras som nästa generations konsumentval för hemmaladdning av elfordon. Den innovativa designen gör det möjligt för användare att på bästa möjliga sätt använda förnybara energikällor till att ytterligare minska koldioxidavtrycket.

Det beräknas att till 2040 kommer det att finnas ett behov av mellan 340 och 490 miljoner laddare globalt och den siffran kommer att domineras av hemmaladdare, vilka utgör 82 procent av alla laddinstallationer för elfordon

Som ett led i att tillkännage ABB E-mobilitys nya hemmaladdlösning gjordes en undersökning på uppdrag av marknadsledaren där förare runt om i världen tillfrågades om deras viktigaste prioriteringar för 2023 och framöver. Man fann att hållbarhet hör till de viktigaste motiven, 90 procent i undersökningen sade att de känner ett personligt ansvar att göra val som bidrar till att skydda planeten för framtida generationer.

Detta speglas i de 86 procent av respondenterna som bekräftade att de kommer att vidta åtgärder för att minska sina resebaserade utsläpp det kommande året. Ett byte till elbil är en av de främsta miljövänliga förändringarna som övervägs tillsammans med en minskad användning av privata fordon och en ökad användning av kollektivtrafik. 

– I och med att vi inleder ytterligare ett avgörande år i vår strävan att möjliggöra ett samhälle med låga koldioxidutsläpp visar undersökningsresultaten att förarna är redo och villiga att göra denna resa tillsammans med oss. Nya Terra Home ger alternativ som aldrig tidigare skådats och erbjuder flexibilitet för ännu fler människor att på ett enkelt och elegant sätt ställa om till elmobilitet, säger Leon van de Pas, senior vice president för enheten destinationsladdning på ABB E-mobility.

ABB E-mobilitys nya laddlösning Terra Home kan automatiskt prioritera el från inhemska förnybara energikällor som solenergi och tilltalar därmed över hälften av respondenterna som menar att det är mer sannolikt att de skulle använda en elbil om de kunde säkerställa att elen som driver fordonet har genererats på ett förnybart sätt.