Bättre flyt på Landvettervägen

Många åtgärder utförda på Landvettervägen. Trafikverket

Arbetet med att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten på Landvettervägen–Partillevägen, väg 535, består av en rad åtgärder som utförs 2021–2025. I april asfalteras den sista cirkulationsplatsen är åtgärderna för bättre framkomlighet klara. Trafikverket ska även bygga två passager för djur, men det arbetet planeras att starta 2023.

Trafikverket har byggt en ny cirkulationsplats som ersatte korsningen vid Osbäcksvägen för bättre framkomligheten för boende i Öjersjö. Mindre efterarbeten som stundtals påverkar trafiken kan förekomma. Anslutande väg från norr har breddas så att framkomligheten för trafikanter genom cirkulationsplatsen blir bättre. I den här åtgärden finansierade Partille kommun en upphöjd passage för gående och cyklister på Nya Öjersjövägen.

Trafikverket har byggt en ny gång- och cykelväg mellan Nya Öjersjövägen och Gamla Prästvägen för att skydda gång- och cykeltrafikanter. En del mindre arbeten kvarstår och planeras vara klara i december. Man har också bytt ut en rörformad tunnel under Landvettervägen vilket medförde en omledning av trafiken på Landvettervägen under flera dagar. Tunneln förbinder bostadsområdet i Öjersjö med naturområdet utmed Maderna.