Nu startar ombyggnaden av väg 25 Sjöatorp-Alvesta

Väg 25 Sjöatorp-Alvesta blir mötesfri. Foto: Trafikverket

Nu börjar Trafikverket arbetet med att bygga en säkrare och smidigare väg 25 mellan Sjöatorp och Alvesta. Arbetet beräknas pågå under knappt två år och vägen ska stå färdig sommaren 2023.

– Det här är sista sträckan av väg 25 som ännu är mittseparerad mellan Ljungby och Växjö, det känns väldigt bra att vi nu kan åtgärda det. Att bygga om till mötesfri väg minskar antalet allvarliga olyckor och räddar liv, samtidigt som det förbättrar framkomligheten för trafiken, säger Magnus Graad, projektledare på Trafikverket.

För att ytterligare öka trafiksäkerheten kommer osäkra anslutningar stängas längs sträckan och två nya trafikplatser ska byggas; trafikplats Alvesta Väst och trafikplats Hjortsberga. Det enskilda vägnätet kompletteras och får trafiksäkra anslutningar, det befintliga viltstängslet byts även ut mot faunastängsel för att ge ett ökat skydd mot att djur tar sig in på vägen.

Till en början kommer merparten av arbetet pågå vid sidan om vägen, i form av avverkning och flytt av ledningar. Men senare under byggtiden kommer trafiken på vägen påverkas, särskilt eftersom det inte finns lämpliga omledningsvägar.

– Vi kommer till en början inte märkas alltför mycket för trafikanterna, förutom vid vissa punktinsatser. Men sedan blir det desto mer även om byggentreprenören planerar göra det mest trafikpåverkande arbetena nattetid, säger Magnus Graad.