Två alternativ för placeringar av de nya slussarna i Trollhättan

Slussarna i Lilla Edet, Trollhättan och Vänersborg är över 100 år gamla och den tekniska livslängden är passerad. Foto: Trafikverket

Nu startar samrådet om de nya slussarna i Trollhättan. Två alternativ har tagits fram. Alternativ syd löper söder om befintlig slussled, genom delar av Skoftebyns bostadsområde, och alternativ nord löper mellan Göta älv och Bergkanalen norr om Västergärdet.

– Vi har tittat på flera möjliga sträckningar i ett stort område under utredningens gång och det vi presenterar i det här skedet är förslag på två områden som en ny slussled kan byggas inom. Nu är det dags för samrådet där Trollhätteborna får framföra sina åsikter, säger Mikael Rintala, projektledare på Trafikverket.

Slussarna i Trollhätte kanal är ett omfattande projekt som sträcker sig över flera år och som kommer att få stora konsekvenser för både människa och miljö. Innan så här stora projekt kan påbörjas slår miljöbalken fast att man måste utreda flera tänkbara lokaliseringsalternativ och värdera, konsekvensbeskriva och jämföra dem.

Dagens slussar i Lilla Edet, Trollhättan och Vänersborg är över 100 år gamla och den tekniska livslängden är snart passerad. Det betyder på längre sikt att deras funktion inte kan upprätthållas med hjälp av underhåll och därför måste de bytas ut. 2030 anses de gamla slussarna vara uttjänta.