Trafikverket breddar Ekerövägen

Den färdiga, breddade delen av Ekerövägen söder om Lindö tunnel. Foto: Trafikverket

Efter tre veckors asfalteringsarbeten mellan Lindö tunnel och Tappström är nu hela vägbanan asfalterad med  tre lager och de sista kompletteringarna återstår innan alla fyra körfält kan öppna för trafik.

Så snart vädret tillåter börjar Trafikverket med nästa moment som är att måla linjer och stödremsor på vägen. Man ska också montera skyltar längs den asfalterade sträckan.

Innan sommaren började Trafikverket att bredda en 30 meter lång sträcka av Ekerövägen som går över en gång- och cykelpassage strax söder om Lindö tunnel. Arbetena är färdiga på ena sidan och nu börjar man att arbeta på den andra sidan Ekerövägen för att bredda även den delen. Arbetena beräknas vara färdiga under våren.

Arbetena består av flera olika moment och några av dem bullrar och kan höras för dig som bor och vistas i närheten. Först schaktar Trafikverket bort grus och jord för att kunna borra ned en så kallad spont. Sedan river man en cirka två meter bred och 30 meter lång remsa av vägens norra sida. Därefter gjuter man ny betong och monterar den breddade delen av vägen. Till sist monteras nya räcken och den breddade vägen asfalteras.