Veidekke fortsätter byggnationen av Norrbotniabanan

Veidekke utför ytterligare en etapp på Norrbotniabanan. Foto: Veidekke

Veidekke har fått i uppdrag av Trafikverket att utföra ytterligare en etapp på Norrbotniabanan, delen Umeå-Dåva. Projektet är en utförandeentreprenad med en ordersumma på 449,5 miljoner kronor. Projektet påbörjas 2021 och ska vara färdigt hösten 2023. I uppdraget ingår bland annat cirka 10 kilometer färdig järnvägsterrass, åtta broar, service- och ersättningsvägar samt återställningsarbeten.

– Vi tackar för förtroendet och ser framemot att fortsätta byggnationen av Norrbotniabanan i samverkan med Trafikverket och underentreprenörer/leverantörer. Jag är övertygad om att vi genom ett involverande arbetssätt kan ta tillvara på allas kunskap och därmed hitta de bästa lösningarna för projektet, säger Joakim Karlsson arbetschef på Veidekke Anläggning Nord.

– Med de kommande planerade stora satsningarna på infrastruktur och industrin är marknaden i Norrland högintressant. Veidekke finns sedan några år tillbaka på plats och det känns riktigt bra! säger Mathias Rönnholm, regionchef på Veidekke Anläggning Nord.

Norrbotniabanan blir en ny 27 mil lång järnväg som löper nära kusten mellan Umeå-Luleå och möjliggör resor och transporter av gods inom hela landet. Med Norrbotniabanan förbättras kapaciteten avsevärt då den nya, moderna järnvägen går i en rakare sträckning nära kusten där Norrlands största städer finns. Den kommer att klara av tyngre laster och högre hastigheter vilket gynnar godstrafiken. Utsläppen av koldioxid beräknas minska med cirka 80 000 ton per år genom att flytta transporter från väg till järnväg.