Norrbotniabanan får finansiering

- Nu kan vi på allvar se fram emot en toppmodern järnväg mellan Umeå och Luleå, säger Rickard Carstedt, regionråd (S) Region Västerbotten. Foto: Region Västerbotten

När infrastrukturminister Tomas Eneroth nu har presenterat regeringens nationella infrastrukturplan för åren 2022-2033 finns Norrbotniabanan med i sin helhet - från Umeå till Luleå - vilket är ett historiskt beslut som har stor betydelse för utvecklingen i norra Sverige. Sammanlagt handlar det om närmare 900 miljarder kronor som investeras för att stärka Sverige, klara klimatomställningen och knyta ihop hela landet.

– Signalen är tydlig, sa Tomas Eneroth vid måndagens presskonferens, att Norrbotninabanan är en av landets viktigaste satsningar och den ska byggas i snabbare takt än tidigare. Nu gäller det att möta upp den kraftiga industriella expansionen i norra Sverige med infrastruktur.

799 miljarder kronor har fastslagits för planperioden och förutom dem tillkommer ytterligare medel från banavgifter, trängselskatter, infrastrukturavgifter och medfinansiering, vilket gör att planen totalt uppgår till 881 miljarder kronor. Ungefär hälften, 427 miljarder kronor, går till nya investeringar. Den andra halvan går till vidmakthållande och underhåll av landets befintliga vägar och järnvägar.

– Att ingå i den nationella infrastrukturplanen är en förutsättning för att ett infrastrukturbygge ska planeras och byggas. Därför är beskedet om Norrbotniabanan i sin helhet ett historiskt besked och en central del i norra Sveriges samhällsomvandling. Nu kan vi på allvar se fram emot en toppmodern järnväg mellan Umeå och Luleå, säger Rickard Carstedt, regionråd (S) Region Västerbotten.