Mötesfritt mellan Luleå och Boden

En enklare ceremoni invigde den nya mötesfria vägen mellan mellan Luleå och Boden. Foto: Trafikverket.

För att öka trafiksäkerheten och framkomligheten har sträckan Södra Sunderbyn-Sävast byggts om till mötesfri väg. Det var den sista etappen och nu är hela sträckan Luleå-Boden mötesfri. Arbetet startade i mars 2020 och är nu klart till största delen. Ombyggnationen har gått snabbare än beräknat.

– Det känns jättebra att vi nu har mötesfritt mellan Luleå och Boden, ett år tidigare än planerat, säger Britt-Marie Majbäck, stf regional direktör på Trafikverket.

Nu har en enklare ceremoni på den nya informationsplatsen i Norra Sunderbyn hållits. Medverkade gjorde bland annat  Britt-Marie Majbäck från Trafikverket, kommunalråden i Luleå och Bodens kommuner, Carina Sammeli och Claes Nordmark samt regionrådet Nils-Olof Lindfors.

Arbetet med mötesfri väg mellan Luleå och Boden startade för ungefär 20 år sedan. Sträckan Gammelstad - Södra Sunderbyn blev mötesfri 2005. Sävast - Boden blev mötesfri 2012.

– En del mindre arbeten återstår men vi planerar att i höst färdigställa de delar som inte påverkas av försenade lantmäteriförrättningar, berättar Patrik Wihlzon, projektledare.

På grund av Lantmäteriets Covid-19-restriktioner har inte alla sakägarsammanträden om nya enskilda vägar i Sävastnäs kunnat hållas i den takt som krävs för att Trafikverket ska kunna bygga samtliga enskilda vägar under 2021.