Trafikverket startar arbeten på Nockebybron

Trafikverket utför omfattande arbeten på Nockebybron. Foto: Trafikverket

Nu börjar Trafikverket med det första av tre skeden i arbetet med Nockebybron. Framkomligheten på bron påverkas så länge arbetena pågår. Först ska Trafikverket byta brons lager och renovera vissa av brostöden så att bron klarar av belastningen som brobreddningen innebär. Att byta Nockebybrons lager tar cirka 6 månader.

Därefter breddar Trafikverket en sida i taget, man börjar på den vänstra sidan i riktning mot Kärsön/Ekerö. När första sidan är färdig kan arbetet med breddning börja på den andra sidan. Att bredda en sida tar mellan 9-12 månader. Ett körfält är öppet i vardera riktningen. Gång- och cykelvägen är öppen. Vissa av arbetena kan ske parallellt och arbetena med bron beräknas vara färdiga under 2023.