Nu startar arbetet för förbifart Söderköping

Trafikverket startar fältarbeten norr och söder om Göta kanal. Foto: Trafikverket

Nu startar Trafikverket fältarbeten norr och söder om Göta kanal där nya E22 Förbifart Söderköping kommer att byggas. Man kommer göra olika typer av mätningar och undersöka marken ytterligare. Underlaget ska användas i kommande arbete med projektering och byggande av vägar, broar och ledningar.

Trafikverket kommer att använda mätstationer och borrvagnar i och intill planerade anläggningar. Arbetet utförs av COWI som är Trafikverkets projekterande leverantör i projektet. Byggstarten för E22 Förbifart Söderköping är planerad att ske under 2024.