Arbetet just nu på E4 Förbifart Stockholm

Så här långt har byggandet av E4 Förbifart Stockholm nått. Foto: Trafikverket

Här följer en sammanfattning av framdriften och vad som pågår i projektet just nu, från Kungens kurva i söder till Häggvik i norr. Byggandet av E4 Förbifart Stockholm består av flera faser. Nu är cirka 80 procent av tunneln utsprängd och cirka 74 procent av det totala arbetet på Trafikverkets sex trafikplatser är klart. Man arbetar just nu mycket med inredning i tunnlarna som är utsprängda.

Det är omfattande arbeten med bland annat inklädnad med tätskikt, arbeten med mark för att kunna anlägga vägarna, VA- och betongarbeten. Trafikverket gör även förberedelser för de högteknologiska säkerhetssystem som ska installeras i ett senare skede.

Den nya sträckningen av E4 är 21 kilometer lång, från Kungens Kurva till Häggvik, och Trafikverket bygger sex nya trafikplatser som ansluter den nya vägen till det befintliga vägsystemet. Totalt är tunnelsystemet cirka 5,5 mil långt eftersom man bygger två separerade tunnelrör för nya E4 samt av- och påfarter i till trafikplatserna och arbetstunnlar för att kunna spränga ut berget.

Efter byggfasen kommer Trafikverket att börja nästa fas i projekt E4 Förbifart Stockholm. Det är arbetet med alla tekniska installationer. Installationerna måste vara på plats innan vägen kan öppna för trafik. Det är omfattande arbeten som kommer att ta flera år och som behövs för att resan på den nya vägen ska vara säker.

Anläggningen beräknas kunna öppnas för trafik 2030 och då binder vägen ihop norra, västra och södra Stockholm, minskar sårbarheten i trafiksystemet och kan avlasta Essingeleden.