Motorvägsbron i Södertälje stängs av för reparation

Trafikverket har konstaterat sprickbildningar i motorvägsbron på E4/E20 vid Södertälje. Foto: Trafikverket

Motorvägsbron på E4/E20 vid Södertälje stängs av i södergående riktning för reparation. Trafiken leds om via Saltsjöbron under tiden arbetet pågår. Den norrgående trafiken på motorvägsbron påverkas inte av arbetet. Viss köbildning kan uppstå längs med omledningsvägen.

Trafikverket har vid en inspektion av bron upptäckt sprickor och det är dessa som nu ska repareras. För att kunna utföra arbetet på ett säkert sätt stängs bron av för all trafik i södergående riktning. Trafik norrut på E4/E20, mot Stockholm, påverkas inte av avstängningen.

– Generellt är det mindre trafik ute på vägarna under helgerna, och det är därför vi väljer att göra våra reparationer på bron då, säger Joachim Jacobsson projektledare på Trafikverket.

Reparationerna sker från en ställning under bron, och aktiviteten uppepå bron kommer därför vara begränsad. I samverkan med Södertälje kommun leds trafiken om via Viksängsleden/Verkstadsvägen och Saltsjöbron. Omledningsvägen är enkelriktad under avstängningen