Trafikverket spränger ut tunnelmynningarna för Förbifart Stockholm

Tunnelmynningarna i Tillflykten utsprängda. Foto: Trafikverket

Under sommaren påbörjade Trafikverket sprängningsarbetena i Tillflykten för att spränga fram tunnelmynningarna i de tunnlar som leder till E4 Förbifart Stockholm. Nu är tunnelmynningarna utsprängda.

I Tillflykten på Ekerö tar nästa arbetsmoment vid nu när tunnelmynningarna som är 25 meter långa har blivit utsprängda. Bland annat påbörjas nya sprängningar för att tunnlarna i Tillflykten ska leda hela vägen ned till huvudtunnlarna. De fortsatta sprängningarna kommer att märkas av allt mindre i takt med att de sker längre och längre ned under jord.

x

De två tunnelmynningarna går 25 meter in i berget vid Tillflykten. Foto Trafikverket.

– Nu återstår lite förstärkningsarbeten med bultning och sprutbetong i tunnelmynningarna vid Tillflykten. Nästa steg där är betongarbeten med inslagsvalv och betongtunnlar så att allt är klappat och klart när tunnel Lovö kommer upp med sina av- och påfartsramper, berättar Rikard Ahlström, byggledare på Trafikverket.

Ramptunnlarna från Tillflykten ner till E4 Förbifart Stockholm blir påfart för resor norrut från Ekerö och avfart för de som kommer norrifrån och ska till Ekerö.

x

Bergväggen vid Tillflykten innan sprängninsarbetet påbörjades. Foto: Trafikverket.

Sedan tidigare är tunnelmynningarna utsprängda i Edeby. När E4 Förbifart Stockholm öppnar för trafik kommer nybyggda cirkulationsplatser i Edeby respektive Tillflykten att ansluta Ekerövägen till tunnlarna i E4 Förbifart Stockholm.