Vägplanen fastställd för E22 Förbifart Söderköping

Byggstart för E22 Förbifart Söderköping är planerad till 2024. Foto: Trafikverket

Trafikverket har fastställt vägplanen för E22 Förbifart Söderköping. Nu väntar en månad där det är möjligt att överklaga vägplanen till regeringen. Vägplanen skickades in för fastställelse i början av juni 2021. Och nu har Trafikverkets funktion Juridik och planprövning beslutat att fastställa vägplanen för förbifarten.

Nu finns det möjlighet att överklaga beslutet i en månad innan vägplanen vinner laga kraft. Överklaganden av fastställelsebeslutet prövas av regeringen. Om regeringen avslår överklagandet vinner vägplanen laga kraft i och med regeringens beslut. Utifall regeringen godtar ett överklagande måste vägplanen arbetas om, helt eller delvis.

Först när vägplanen vunnit laga kraft kan vägen börja byggas. Under tiden fortsätter vi arbetet med att projektera och förberedelserna inför entreprenörsupphandlingen. Byggstart för E22 Förbifart Söderköping är planerad till 2024.