Sveab Anläggning tar flera projekt i Norrtälje

SVEAB Anläggning utvecklar befintligt ramavtal i Norrtälje. Foto: Sveab

SVEAB Anläggning har, inom ramen för befintligt ramavtal, erhållit två nya projekt för Norrtälje Vatten och Avfall. 

Inom projekt "Lokstallarna Rimbo" ska schaktning, byte av nedstigningsbrunn samt byte av spilledning göras vid Bangårdsvägen i Rimbo.

Projekt "Carl Wahrens väg Hallstavik" innefattar sanering av eternitledningar, schaktning, rörläggning och återfyllning.