Statsbidrag till laddinfrastruktur utnyttjas inte

Det går för långsamt att bygga ut laddinfrastrukturen. Foto: MRF

Förra året presenterade regeringen en satsning för att öka antalet offentliga laddstationer för elbilar och laddhybrider längs de stora vägarna främst i Norrland. Meningen var att det ska finnas snabbladdstationer var tionde mil. 50 miljoner per år avsattes, men fortfarande ett år efteråt har ingen av dem installerats.

Det meddelar Trafikverket som själva är den myndighet som ansvarar för frågan. Det finns idag ca 13 000 publika laddstationer, elbilsuttag, runt om i landet. Det kan jämföras med att det finns mer än 200 000 laddhybrider och elbilar ute på vägarna.

– Samtidigt vill våra beslutsfattare att det inte ska få säljas bilar som körs på fossila bränslen efter år 2030, säger Henrik Idermark, elbilsansvarig på MRF. Att säkerställa en säker och tillgänglig infrastruktur för bilisterna att kunna ladda sina laddbara fordon är en nyckel för den omställning som krävs framöver.

Enligt energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman (S) har det gått olika snabbt att installera laddstationer i olika delar av Sverige.

– Det blir en kommunal fråga. På vissa platser har det gått väldigt fort att bygga ut laddinfrastruktur. Kanske är det så att det finns en ovana i den glesaste landsbygden att hantera det här. Då får vi ha en dialog med Trafikverket om vad vi kan göra för att underlätta, säger Anders Ygeman.