Trafikverket reparerar bron vid Löa på riksväg 50

Trafikverket gör betongreparationer och lägger ny beläggning på bron. Foto: Trafikverket

Nu är Trafikverket klar med reparationerna på bron över Storån vid Löa på riksväg 50. Under arbetet har framkomligheten varit begränsad över bron, men nu går trafiken som vanligt igen.

Trafikverket gör betongreparationer och lägger ny beläggning på bron. För att kunna utföra arbetet på ett säkert sätt stängs ett körfält av och trafiken får under arbetet passera växelvis förbi arbetsplatsen.

När Trafikverket genomför arbeten påverkas vardagen då det begränsar framkomligheten och förlänger restiden något. Det är Trafikverkets ambition att störa så lite som möjligt och så kort tid som möjligt.