Upprustningen av Strömsundsbron påbörjad

Svevia ska byta ut kablarna på den 65 år gamla Strömsundsbron. Foto: Torbjörn Bergkvist

Upprustningen av Strömsundsbron i Jämtland är påbörjad. Snedkablarna på bron ska bytas ut för att den ska hålla hela sin tekniska längd. Gång- och cykeltrafikanter kommer att kunna passera som vanligt medan arbetet pågår medan biltrafiken kommer att ledas om i omgångar under arbetet. Eftersom väg 345 används som omledningsväg när bron stängs av blir det stundvis mer trafik på den vägen.

Det är Svevia som på uppdrag av Trafikverket ska byta ut kablarna på Strömsundsbron i Projektet som planeras pågå till oktober 2022 är unikt i sitt slag och har väckt internationellt intresse. För att kunna ta bort en kabel måste Svevia först montera nya avlastningskablar som skapar samma stabilitet för konstruktionen som ursprungskabeln. Trafikverket har med hjälp av Svevia redan monterat avlastningskablar till två av de ursprungliga kablarna i väntan på utbyte.