Trafikverket öppnar nya väg 50 i Ludvika

Nu öppnar nya väg 50 för trafik. Foto: Trafikverket

Trafikverket öppnar nya väg 50 nedför Lyviksberget i Ludvika på den nya delen ner förbi den nya gång- och cykelporten vid Lorensberga/Notgården och fram till den nya cirkulationsplatsen väg 50/Gonäsvägen/Snöåvägen ska byggas. Gång- och cykelporten är inte helt färdigställd då asfaltering kommer ske vid ett senare tillfälle i höst och invändig utsmyckning sker under nästa år. Men redan nu kommer den att tas i bruk för att underlätta för den som går eller cyklar.

I samband med att Trafikverket öppnar väg 50 kommer man att leda om trafiken vid korsningen väg 50/Gonäsvägen/Snöåvägen på en tillfällig väg mellan den nya väg 50 och järnvägen. Detta för att göra plats för bygget av den nya cirkulationsplatsen och två nya gång- och cykelportar vid Gonäsvägen och Snöåvägen. Byggnationen av dessa delar beräknas bli klart runt årsskiftet 2021/2022.