Trafikverkets trafikbestämmelser för järnväg på remiss

TTJ är ett gemensamt regelverk för den svenska järnvägen. Arkivbild

Nu tar Trafikverket in synpunkter på förslagen till förändring av Trafikverkets trafikbestämmelser för järnväg, TTJ, som planeras att gälla från 1 juni 2022.

Förslagen till förändring påverkar förutom Trafikverket även järnvägsföretag, entreprenörer och angränsande infrastrukturförvaltare. I förslaget finns förutom anpassningar till eu-lagstiftning bland annat förändrade regler för backning vid tågfärd och en översyn av uttrycken ”nästa”, ”närmaste” och ”följande”.

Alla stora infrastrukturförvaltare i Sverige använder TTJ som grund för sina regler, vilket innebär att man har ett gemensamt och likalydande regelverk för den svenska järnvägen. TTJ förvaltas tillsammans med järnvägsföretag och entreprenörer genom respektive branschorganisation.