SVEAB bygger om i Bandhagen

Sveab tar uppdrag i Bandhagen. Foto: Sveab

SVEAB Anläggning genomför på uppdrag av Stockholms Stad ombyggnation av gata, vändplan, gång och cykelväg vid Bedaröbacken i Bandhagen. 

Projektet pågår under hösten 2021 med start i augusti.