Trafikverket häver kontraktet med entreprenör för projekt Genomfart Mora

Både E45 och väg 70 går genom centrala Mora med intensiv trafik. Foto: Trafikverket

Trafikverket har beslutat att häva kontraktet med TC Byggföretag AB, den entreprenör som bygger ny genomfart E45/V70 genom Mora.

Trafikverket har idag, den 5 juli, underrättat TC Byggföretag AB att kontraktet avseende utförande av ny genomfart E45/V70 genom Mora hävs.

TC Byggföretag, vilket är ett helägt dotterbolag till det spanska bolaget Torrescámara y Cia. de Obras, har den 2 juni 2021 avbrutit arbetena, vilket Trafikverket anser att de inte haft rätt till. Det har nu gått en månad sedan TC Byggföretag avbröt arbetena och bolaget har inte meddelat att man utan villkor avser att återuppta arbetet. Med anledning av detta och med stöd av parternas kontrakt har Trafikverket valt att häva kontraktet.

– Vårt uppdrag är att skapa en smidigare och säkrare genomfart till rätt kostnad och till rätt kvalitet. Vi, Trafikverket och entreprenören, har inte kommit till en samsyn kring frågor i kontraktet och utifrån rådande situation ser Trafikverket inte någon annan lösning än att kontraktet hävs, säger Åsa Bergqvist, projektledare på Trafikverket. 

Nästa steg är att Trafikverket kommer att göra en ny upphandling av de återstående arbetena.

– Vi kan idag inte säga vilka tids- och kostnadskonsekvenser detta kommer att få för projektet. Även om byggnationen nu står stilla har vi alltid fokus på att det ska vara säkert för allmänheten runtomkring våra arbetsområden, det är väldigt viktigt att ingen skadas, säger Åsa Bergqvist.