Bilmetro utökar med tio laddare inom regionen Gävleborg och Dalarna

Bilmetro erbjuder idag ett helhetspaket till sina kunder. Foto: Bilmetro

Nu är de första grävtagen genomförda för Bilmetros nya publika superladdare. De är placerade inom Bilmetros distrikt i Gävle, Ludvika och Mora och beräknas vara klara under sommaren 2021. Det betyder förenklad laddningen av fossilfria fordon för resenärer inom Gävleborg och Dalarna. Åtta publika laddare har placerats inom Bilmetros distrikt men har nu valt att utöka med ytterligare tio laddare inom regionen Gävleborg och Dalarna.

Bilmetro erbjuder idag ett helhetspaket till sina kunder gällande laddning av fordon hemma vid bostaden. När en kund köper en el- eller hybridbil erbjuder vi laddare inklusive heminstallation och hjälp med att söka avdraget genom Grön Teknik. På så sätt får kunden avdraget direkt på fakturan och Bilmetro sköter resten.

– Vårt beslut i att satsa på publika laddare bidrar till att vi är med och skapar en lokal förändring när det gäller hållbarhet och laddning. Vi är stolta och glada över att vara en del av lösningen för en hållbar framtid, säger Stefan Hellgren, vd på Bilmetro.