Planer för infrastrukturen på Värmdö

Värmdö och Nacka kommuner ställer krav på Trafikverket. Foto: Värmdö kommun

Värmdö kommun, Nacka kommun och Vaxholm stad har presenterat viktiga infrastrukturinvesteringar för kommunerna. Värmdö och Nacka kommun har idag tillsammans drygt 150 000 invånare. År 2030 beräknas kommunerna ha närmare 200 000 invånare. För att åstadkomma utveckling som bidrar till kommunernas tillväxt, krävs stora infrastrukturinvesteringar vilka presenterades för Trafikverket i ett möte under torsdagen.

– Det är avgörande att vi är tydliga i vår kommunikation med Trafikverket och i kraven vi ställer på infrastrukturen. Jag lyfte flera frågor men framförallt bygget av Östlig förbindelse och att Skurubron inte ska finansieras med avgifter. En statlig väg ska vara statligt finansierat, särskilt när inte ens avtalet som Trafikverket skrivit med Nacka har kunnat hållas, säger kommunstyrelsens ordförande, Deshira Flankör.

En av punkterna är väg 222 och väg 274 där kommunerna menar att vägarna saknar kapacitet. Vidare avhandlades de många förseningarna av ombyggnationen av Grisslingerakan. Sträckan beskrivs ofta som en flaskhals för hela Värmdölandet och kommunen anser att detta måste åtgärdats skyndsamt.

En annan viktig punkt är finansieringen av framtagna vägplaner. Det finns i dagsläget många planer som inte har finansierats, till exempel cykelvägen vid trafikplats Gustavsberg och till Ingarö samt Hemmesta vägskäl. Detta behöver förbättras så att stadsbyggnadsplaneringen inte står still.

Slutligen tar kommunerna upp finansieringen av Skurubron. Avsikten var att bron skulle byggas med start 2014. Eftersom staten försenade brobygget till 2019, anser kommunen att de grundläggande villkoren för avtalet inte uppfyllts. Därmed är det inte skäligt eller rimligt att staten tar ut avgifter på den nya bron. Staten bör i stället ta fullt ansvar för finansieringen av hela den nya bron, på samma sätt som för övriga statliga vägar, och inte belasta Nacka- och Värmdöborna med nya avgifter.