Förslag för vidareutveckling av nationell digital infrastruktur

Värmdö kommun ser behov av fortsatt utveckling av den digitala infrastrukturen. Arkivbild

En del av lösningen för att möta dessa utmaningar är att nyttja digitaliseringens möjligheter. Men varje kommun kan inte på egen hand utveckla och forma all digitalisering. Nationell digital infrastruktur är en viktig förutsättning och DIGG, Myndigheten för digital förvaltning, har i uppdrag att i samverkan med andra offentliga aktörer utveckla och etablera infrastrukturen Ena.

Värmdö kommun, som är en aktivt deltagande pilotkommun i arbetet med Ena, ser behov av fortsatt utveckling av infrastrukturen. Genom att föreslå två nya delar i infrastrukturen hoppas kommunen kunna vara med och bidra till nytta till invånare och företag i den egna kommunen och andra kommuner.

– Det är inte samhällsekonomiskt rimligt att alla Sveriges 290 kommuner på egenhand ska etablera och utveckla generiska tjänster som alla har behov av, säger Jenny Sparby, avdelningschef på HUB för innovation och utveckling.

Invånare och företag önskar information om hur deras ärenden löper i kommunens processer. Här föreslår Värmdö kommun att DIGGs nationella digitala infrastruktur utökas med kontaktuppgifter till invånare så att kommunen lättare kan skicka SMS eller e-post om ärendestatus. Idag tvingas invånare och företagare att gång efter gång ange detta, men informationen lagras inte på ett effektivt sätt.

– Vi föreslår också en nationell struktur för hur olika meddelande bör skickas till invånare och företag. Vad är lämpligt att skicka som SMS, e-post eller via Digital post, till exempel Kivra?, säger Kenneth Zetterberg, Enterprise arkitekt.