Trafikverket reparerar Stora Hammarsundsbron på väg 50

Trafikverket ska reparera fogarna Stora Hammarsundsbron. Foto: Trafikverket

Under sommaren gör Trafikverket reparationer på Stora Hammarsundsbron, söder om Askersund, på riksväg 50. När arbetet utförs stänges ett körfält och hastigheten sänks till 30 kilometer i timmen i anslutning till bron. När arbete inte pågår råder det full framkomlighet över bron. 

Trafikverket ska reparera fogarna på mitten av bron. För att kunna utföra arbetet på ett säkert sätt stängs ett körfält och trafiken får växelvis passera vägarbetsplatsen i det öppna körfältet.

– Vi ber trafikanter att passera vägarbetsplatsen med försiktighet, sänka hastigheten och ta hänsyn till dem som arbetar på vägen, säger projektledare Martin Larsson.