Genomslag i det nya tunnelröret i Lindö tunnel

Bild från genomslaget. Foto Trafikverket

Nu har Trafikvermet gjort genomslag i det nya tunnelröret invid den befintliga Lindötunnel på Ekerövägen. Det betyder att sprängarbetena är färdiga i det nya tunnelrör som byggs för trafiken ut mot Ekerö.

Det nya tunnelröret är en viktig milstolpe i arbetet med att bygga om Ekerövägen som får en fjärde fil i riktning mot Ekerö, avsedd för kollektivtrafiken. Ombyggnaden innebär att trafiksituationen blir smidigare för kollektivtrafiken i eftermiddagsrusningen och fler kan välja att resa kollektivt till och från Ekerö.

Från tunnelrörets norra sida har man sågat i berget med en metod som kallas vajersågning. Det är ett alternativ till att spränga bort berget som inte genererar lika mycket vibrationer. Eftersom arbetena från det här hållet av tunnelröret har skett väldigt nära den befintliga Lindö tunnelns mynning var det ett bra alternativ för att undvika att vibrationerna skulle skada den befintliga tunneln.

– Den största utmaningen har varit att arbeta så pass nära den befintliga Lindö tunneln, säger Per Lidh, byggledare i projekt Ekerövägen. Som minst är det åtta meter mellan tunnelrören och sprängsalvornas styrka har halverats för att gå så försiktigt fram som möjligt.

Det nya tunnelröret är 148 meter långt, cirka 30 meter kortare än den befintliga Lindö tunnel som mäter 178 meter. Härnäst ska tunneln kläs in och en tvåfilig väg ska anläggas för trafiken mot Ekerö. Det nya tunnelröret öppnar för trafik när resten av vägen har byggts om. Det nya tunnelröret kommer att rymma två filer för trafiken ut mot Ekerö och den befintliga tunneln blir enkelriktad för trafiken mot Stockholm.